Kainuun ely-keskuksen ylijohtaja Kari Pääkkönen on vain virkavapaalla varsinaisesta toimestaan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Itä-Suomen aluejohtajan pestistä, vahvistetaan GTK:n henkilöstöhallinnosta Suomen Luonnolle.

Ely-keskuksen ylijohtajana hän on hyvin suuressa valvontavastuussa: ely-keskus on Talvivaaraa valvova viranomainen. GTK taas on virasto, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa kaivostoiminnan edistäminen.

Virkavapaa päättyy 31.12.2014, ilmenee Suomen Luonnon pyytämästä Pääkkösen nimikirjanotteesta. Mikäli virkavapaata ei jatketa, hän siis oletettavasti palaa tämän jälkeen GTK:n palvelukseen.

Oikeuskansleri tutkii Pääkkösen toimintaa Kainuun ely-keskuksen ylijohtajana ja viraston ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen (yl-vastuualue) johtajana.

Pääkkösen johtamassa Itä-Suomen GTK:ssa, mineraalitekniikan laboratoriossa, tehtiin muutama vuosi sitten tärkeitä mustaliuskemalmin liuotuskokeita, joiden jälkeen Talvivaara-yhtiö uskalsi investoida satoja miljoonia kaivoksen perustamiseksi Talvivaaraan.

Pian tämän jälkeen Pääkkönen nimitettiin ensin Kainuun ympäristökeskukseen johtajaksi marraskuussa 2007 ja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely-keskus) ylijohtajaksi joulukuussa 2009.

Suomen Luonto kertoi asiasta keväällä.

Ely-keskuksen ylijohtajana ja viraston yl-vastuualueen johtajana Pääkkösellä on huomattavasti valtaa suhteessa Talvivaaraan. Viraston työjärjestyksen mukaan hän päättää yl-johtajana käytännössä yksin esimerkiksi siitä, otetaanko Talvivaaran kohdalla käyttöön hallintopakko vai ei, sekä monista muista tärkeistä asioista (alla kuvakaappaus Kainuun ely-keskuksen ympäristö-vastuualueen työjärjestyksestä).

Tähän mennessä Pääkkönen on päättänyt, että hallintopakkoon ei turvauduta Talvivaarassa.

Talvivaaran kipsisakka-allas on vuotanut sunnuntaista lähtien. Huomattavia määriä jätevesiä on päässyt vesistöihin. Säteilyturvakeskus on mitannut vesistä korkeita uraanipitoisuuksia ja ollut sitä mieltä, että vesiä ei saa päästä luontoon. Näin on vaatinut myös ympäristöministeri Ville Niinistö.

GTKKainuun ely-keskusKari PääkkönenkauppinenTalvivaaraylijohtaja

Tunne luontosi, tue luonnonsuojelua

Suomen Luonnosta saat ajankohtaista luontotietoa ja
innostavia vinkkejä luonnonharrastukseen.
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.