Suomen Luonnon kolme vuotta sitten julkaisemassa jutussa esitetyt asiantuntija-arviot ovat käyneet ikävällä tavalla toteen. 2012 syyskuussa (SL 8/2012) julkaistussa Pohja pettää -jutussa kiinnitettiin huomiota siihen, että Kittilän Suurikuusikon rikastushiekka-altaiden pohjarakenteet ovat heikommat kuin joissain muissa Suomen kaivoksissa. Suurikuusikon altaista puuttuu niin sanottu bentoniittikerros, joka hidastaisi nesteiden vuotamista sellaisessa tapauksessa, että altaan pohjarakenteen kalvoon on tullut reikä. Artikkeli sai julkaisuaikanaan huomiota joten asia tuli yleisesti tietoon.

Suurikuusikon NP3-altaan pohjassa on sukeltamalla havaittu viisi peukalonpään kokoista reikää SL:n jutussa esiin nousseessa bitumigeomembraanissa. Vuotoja on tukittu muun muassa ajamalla vuotokohtien päälle moreenia, mutta vuoto ei ole kokonaan loppunut. Vuoto oli syyskuun 14. päivä noin 340 kuutiota tunnissa. Nyt vuodon nopeus on ollut 230 kuutiota tunnissa.

Kaivoksella on liikavesiongelma. Ylen uutisessa Lapin Ely-keskuksen johtaja Timo Jokelainen vertaa Kittilän kultakaivoksen tilannetta Talvivaaraan.

Lapin Ely-keskuksen 23.10. päivätyn dokumentin mukaan ”kaivosyhtiö näkee altaan vedenpinnankorkeuden kestämättömänä riskinä hydrostaattisen painen ja mahdollisen piping-ilmiön vuoksi”. Piping tarkoittaa ilmiötä, jossa veden paine muodostaa vuodon kautta putken, jota pitkin vesi kulkeutuu suuremmalla paineella eteenpäin huuhtoen mukanaan mahdollisesti kiintoainetta ja aiheuttaen patomurtuman vaaran, dokumentissa kerrotaan.

Kaivosyhtiö pohtii tällä hetkellä, kuinka se ratkaisisi vesiongelmansa. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi CIL2-niminen rikastushiekka-allas, jossa on varastoituna hyvin haitallista syanidijätettä. Tämän altaan käyttöä varastointiin ely-keskus kehottaa välttämään. Kaivosyhtiö on rakennuttanut alueelle vesivarastoaltaan, mutta sillä ei ole vielä käyttölupaa.

Ely-keskuksen päätöksen mukaan vesiongelmaa puretaan johtamalla käsiteltyjä prosessivesiä Seurujokeen pintavalutuskentän kautta.

Juha KauppinenkaivosrikastushiekkaSuomen LuontoSuurikuusikkovuoto

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.