Galapagosinmerimetso on tosi kiinnostava lintulaji. Se on mm. siinä mielessä harvinaislaatuinen, että se on lentokyvytön. Se ei voi lentää lainkaan. Lentokyvytöntä galapagosinmerimetsoa pesii maailmassa vain kahdella Galapagosin saarella: Ferdandinolla ja Isabellalla. Pesimäpaikaltaan lentokyvytön merimetso tuskin koskaan etääntyy edes kilometrin päähän. Se on äärimmäisen paikallinen endeeminen lintulaji.

Galapagosinmerimetson matalat pyyntivedet ovat heti vulkaanisten pesimäkallioiden edustalla meressä. Merimetson ei ole myöskään tarvinnut muuttaa mihinkään elinpaikoiltaan päiväntasaajan leveysasteilta. Niinpä linnun siivet ovat käyneet tarpeettomaksi ja alunperin ilmeisesti Etelä-Amerikan rannikolta siirtyneet merimetsot ovat kehittyneet rakenteeltaan lentokyvyttömiksi. Galapagosinmerimetso on myös raskasrakenteisempi ja suurempi kuin ”lentävät merimetsot”, koiras naarasta selvästi suurempi.

Vuonna 2006, vuosi sen jälkeen kun olen ottanut tämän jutun kuvat, lentokyvyttömiä galapagosinmerimetsoja laskettiin tarkat 1386 kpl. Se oli koko sen hetkinen maailmankanta. Mutta kun El Niño -ilmiö asettaa Galapagosin linnut vuosiksi lujille, romahtaa tämän lentokyvyttömänkin kanta jopa vain 400 yksilön tasolle. Niistä luvuista se on kuitenkin toistuvasti palannut entiselleen – tähän asti.

Poikanen mielisi vanhempansa kurkkupussista syötävää.

Häirintä, vieraseläimet, niiden tuomat taudit, kalastus ja luonnonkatastrofit sekä kaikkinaiset päästöt meriin voivat uhata tätäkin lajia niin kuin niin montaa muutakin. Toimet Galapagossaartenkin suojelussa ovat toki kehittyneet. Mutta koska galapagosinmerimetson kanta on pieni ja elinalue käsittää vain kaksi saarta, toisen niistäkin ainoastaan osaksi, nämä seikat tekevät lajin helposti vaarantuneeksi elinympäristön muutoksissa.

Lähiajat näyttävät ilmastonmuutoksesta johtuvat vaikutukset. Minkälaiseksi muodostuu El Niño -ilmiö tulevaisuudessa, sitä emme vielä tiedä. Valtamerten merivirrat voivat muuttua suurestikin ja niiden vaikutukset saattavat olla hyvinkin mittavia.

Lentokyvytön merimetso on mielenkiintoinen lintu luonnonhistorian kehityspoluilta, Charles Darwinin tutkimusten saarilta, joilla Darwin teki keskeisiä havaintojaan ja keräsi tutkimusmateriaalia ennen Lajien synnyn julkaisemista.

Tämä ”Linturetkellä” -juttu aloittaa ainakin kuusiosaisen jakson Galapagosin luonnosta.

Lentokyvyttömän Galapagosinmerimetson pesimämaisemaa. Karu laavaranta ja kavereina iguaaneja.

galapagosinmerimetsoLinnutlinturetkellä

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.