Viitatiainen on virolainen tiaisserkku, aina liikkeessä ja mielikuvituksellisen ketterä. Viitatiaisen kanta Virossa on aika vahva, vaikkakin jonkin verran taantunut, kuten monen tiaisen meilläkin. Suomea ja Espanjaa lukuun ottamatta viitatiainen elää koko Euroopassa.

Viitatiaisen esiintymisalue ulottuu Euroopasta myös kauas itään. On mielenkiintoista havaita, että viitatiaisen ja ulkonäöltään hyvin samannäköisen hömötiaisen levinneisyys on Virossa täysin päällekkäinen, jos kohta biotoopin valinnoissa lajit poikkeavat olennaisesti toisisitaan.

Viitatiainen on vankka paikkalintu. Suomessakin on silti havaittu joskus, että viitatiaisia on ollut vaelluksella niiden pesimäalueen pohjoispuolella.

Kovin mielelläni tutkin viitatiaista ja kuvaan sitä, sen kun tavoittaa mukavasti Virosta kiintoisana lisänä meidän kuuteen serkkuunsa eli tali-, sini, hömö-, töyhtö-, kuusi- ja lapintiaiseen.

Viitatiaisen reviiri on tiaiseksi aika iso ja lintu tuntuu kaipaavan siihen erilaisia osia viitatiheiköistä pieniin aukioihin ja vankkoihin puustoihin. Mielellään se asustaa myös monipuolisissa pihapiirissä ja kunnon puistoissa ja käy myös talviruokinnalla. Viitatiainen pesii sekä luonnonkoloissa – joskus itse kaivamissaan – että tiaispöntössä.

Viitatiaiselle sopii pesimäpaikaksi paitsi puunkolo myös tiaispönttö.

Kameran kuvien tiedoista voi lukea, että viitatiaisen kuten muittenkin tiaisten parittelu kestää vain yhden hujauksen, tässä kamera kertoi: 1,5 sekuntia.

Sopivien biotooppien pirstoutuminen saattaa osaltaan vaikuttaa viitatiaisen vähenemiseen. Ehkä myös agressiivisempi sinitiainen ja runsaslukuinen talitiainen kilpailevat menestykselliseti samoista pesäkoloista viitatiaisen kanssa?

Viitatiainen ei muista tiaisista poiketen tunnu liittyvän yhteiseen tiaisparveen jäseneksi. Sen sijaan ruotsalaiset tutkimukset näyttäisivät kertovan, että viitatiaisten keskinäiseen syysparveen osallistuvat yksilöt menestyvät paremmin, jos liittyvät jo varhemmin kesällä kuin vasta syksystä tähän joukkoon. Aikuisia viitatiaisia tapaa yksittäin, joskus kaksi kolme kerralla ja tiaisparikin voi olla yhdessä myös pesimäajan ulkopuolella.

Viitatiainen on kiinnostava lintu, jolle voi opetella kaksikin vironkielistä nimeä: sootihane (suotiainen) ja salutihane (salotiainen tai lehtotiainen).

Melkoista akrobatiaa: viitatiainen roikkuu yhdellä jalalla samasta koivun urvusta, josta se nokkii syötävää.

LinnutlinturetkellätiaisetviitatiainenViro

Tunne luontosi

Lähde retkelle metsään, suolle, merelle, kauas ja lähelle.
Tutustu, opi, ihastu ja voimaannu. Koe Suomen Luonto!