Metsähallitus on päätöksellään viimeistelemässä soidensuojelun täydennysohjelman romuttumisen. Se on ilmoittanut karsivansa valtionmailla lailla suojeltavien soiden osuuden 6000 hehtaariin ja siirtävänsä omalla päätöksellään muun käytön ulkopuolelle runsaat 19 000 hehtaaria.

Valtionmaiden hieman alle 30 000 hehtaarin osuudesta poistetaan noin 4000 hehtaarin suojelu.
Luonnonsuojeluliitto arvostelee voimakkaasti Metsähallituksen päätöstä ja pitää perusteluja karsinnalle harhaanjohtavina.

Metsähallituksen lausuma, että ilman lain suojaa sivuun siirrettävät suot olisivat yhtä turvassa kuin lailla suojellutkin, on heppoinen heitto ja täysin pohjaa vailla. Omalla päätöksellä ”suojeltuja” soita voidaan ottaa käyttöön purkamalla päätös. Asiaan liittyy myös se, mikä rooli ja toimivalta Metsähallituksella on tulevaisuudessa, nyt kun metsähallituslakia valmistellaan.

Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava tähdentää, että metsähallituslain valmistelussa on mietittävä tarkkaan, millä mandaatilla ja kenen ohjauksessa Metsähallitus jatkossa toimii.

Alun perin soita piti suojella 100 000 hehtaaria, mutta syksyllä 2014 silloinen ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) jäädytti ohjelman etenemisen. Ympäristöjärjestöt esittivät tuolloin, että aluksi ohjelmasta voitaisiin toteuttaa puolet suojelemalla valtionmaiden arvosuot. Ohjelmasta on toteutumassa vain rippeet.

Suojelijoiden toiveet kohdistuvat nyt ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiseen (kesk.), jolla on mahdollisuus vaikuttaa päätökseen. Onhan Tiilikainen saanut aikaan jo kaksi hyvää tekoa: ympäristöministeriössä säilyi luontoympäristöosasto eikä Suomen ympäristökeskusta ja Luonnonvarakeskusta yhdistetty.

pääkirjoitussoidensuojelu

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.