Kiistanalaista äänikarkotinta on kokeiltu luvatta saimaanhylkeen karkottamiseen viime vuonna Saimaan Puruvedellä. Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri harkitsee tutkintapyynnön tekemistä asiasta.

Erittäin voimakasta ääntä päästävää, vedenalaista äänikarkotinta on jo käytetty luvatta Saimaan Puruveden alueella. Suomen Luonnon saamien tietojen mukaan karkotinta on kokeiltu ja kokeiltaessa paikalla oli lisäksi ainakin yksi saimaannorppa, joka joutui samojen tietojen mukaan selkeästi alttiiksi kovalle äänelle. Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri päättää tietojemme mukaan viimeistään huomenna, tekeekö se asiasta tutkintapyynnön (edit 24.3. asiaa lykätty pääsiäisen yli).

Meneillään olevaan saimaanhylkeen EU-rahoitteiseen suojeluprojektiin on liitetty suunnitelma saimaanhylkeiden karkottamisesta pois kalastusrysien lähettyviltä erityisten äänikarkottimien avulla. Tätä tarkoitusta varten projektia varten on hankittu noin 7000 euroa maksava karkotin ja siihen lisäksi muita teknisiä apuvälineitä.

Karkotin liittyy Saimaan Safarit Oy:n koordinoimaan ”Norppaturvallisten rysien kehittäminen ammattikalastukseen” -projektiin osana Life-hanketta.

Lupa kokeiluun on vasta parhaillaan käsiteltävänä. Onkin yllätys, että laitetta on jo käytetty.

Käyttö Saimaalla vaatii  luvan luonnonsuojelulaista poikkeamiseen rauhoitetun ja uhanalaisen eläimen häirintään ja joidenkin näkemysten mukaan myös koe-eläinluvan. Lisäksi Itä-Suomen yliopiston että ympäristöministeriön antamat lausunnot asiasta ovat selkeän kielteisiä. Karkottimien pelätään aiheuttavan norpissa kuulovaurioita, sillä niiden ääni kantaa hyvin laajalle alueelle, jopa 20 kilometrin päähän.

Paikallinen Etelä-Savon ELY-keskus on kuitenkin päättänyt, ettei se aio tehdä asiasta poliisille tutkintapyyntöä. Etelä-Savon ELY-keskuksen biologi Arto Ustinov perustelee päätöstä seuraavasti.

”ELY-keskuksen saaman selvityksen perusteella laitteen käyttäjät ovat pyrkineet menettelemään asianmukaisesti, mutta eivät ole ymmärtäneet, että kyseiseen kokeiluun olisi tarvittu luonnonsuojelulain mukainen rauhoitetun eläimen häiritsemistä koskeva poikkeuslupa. On huomattava, että luonnonsuojelulain rauhoitusäännöksen mukaisesti teolta vaaditaan tahallisuutta”.

Ustinovin mukaan teko on ”kokonaisuutena arvioituna ollut vähäinen, perustunut erehdykseen toiminnan oikeutuksesta ja korjaantunut viranomaisen neuvonnalla.” Saimaan Safarit on Ustinovin mukaan jättänyt tapahtuman jälkeen poikkeuslupahakemuksen Etelä-Savon ELY-keskukselle.

***

Ympäristöministeriön ylitarkastaja Matti Osara on hämmästynyt äänikarkottimen luvattomasta käytöstä erittäin uhanalaiseen saimaannorppaan. Ympäristöministeriöllä ei Osaran mukaan ollut mitään tietoa kokeilusta ennen Suomen Luonnon yhteydenottoa. Hänen näkemyksensä mukaan laitteen käyttö vaatisi sekä koe-läinluvan että luvan luonnonsuojelulain vaatimuksista poikkeamiseen.

Ympäristöministeriö ei kannata lainkaan karkottimien käyttöä Saimaalla. Karkotinta on suunnitelman ja lupahakemuksen mukaan tarkoitus kokeilla lupien myöntämisen jälkeen Haukivedellä, Puruvedellä ja Paasivedellä enintään 15 rysän alueella yhden tai usean kuukauden mittaisten koejaksojen ajan.

Matti Osara sanoo, että karkottimien kokeilu voi olla tyydyttävä ratkaisu Saimaata vastaavissa oloissa lähinnä merellä. Ympäristöministeriö yhtyy myös Itä-Suomen yliopiston lausuntoon, jonka mukaan karkottimen kokeilu Saimaalla ei tuo mitään uutta ja ratkaisevaa tietoa karkottimien käytöstä. YM:n lausunnon mukaan vaarassa voivat olla paitsi norpat, myös kalat, sillä karkottimen äänien vaikutuksesta kaloihin ei tunneta. Samoin ei tiedetä äänien kulkeutumista järviolosuhteissa.

”Haukivedellä olevat rysäpaikat näyttäisivät lisäksi sijaitsevan Linnansaaren kansallispuistossa, jolloin tarvittaisiin poikkeamista myös kansallispuiston rauhoitusmääräyksistä”.

***

Ministeriön mukaan karkottimien testaus vaatii myös koe-eläinluvan, jossa vaaditaan, että koe-eläimelle aiheutetaan mahdollisimman vähän tuskaa, kipua, haittaa tai muita vammoja. Etelä-Savon aluehallintovirasto puolestaan toteaa, ettei koe-eläinlautakunta vaadi tutkimukselle lupaa, sillä ”se ei täytä tieteellisiä kriteereitä”.

Koe-eläinlupia on aiemmin tarvittu norppien radiolähetinseurantaan.

Itä-Suomen yliopiston lausunto hankkeelle on yhtä kielteinen. Lausunnon mukaan laitteiden aiheuttama kuuluvaurioriski norpille on olemassa. Kun norppa viettää 80 prosenttia ajastaan sukelluksissa on lausunnon mukaan mahdotonta tietää, milloin norppia on niin lähellä laitetta, että kuuluvaurio on mahdollinen.

Norpat kuulevat laitteen antaman äänipulssin 0-10 metrin läheisyydellä 152-121 desibelin suuruisena, jolloin kuuluvaurion riski on jo suuri.

Suomen Luonto yritti tuloksetta tavoittaa karkotinkokeilusta vastaavaa Saimaan Safarit Oy:tä kommentteja varten.

saimaannorppaäänikarkotin

Tilaa Suomen Luonto

Suomen Luonto on ajankohtaisen ja innostavan luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.