Suomen ympäristökeskuksen (Syke) syyskuussa tekemän arvion mukaan Talvivaara on vahingoittanut merkittävästi alueen vesistöjä. Yle kertoi lausunnon sisällöstä perjantaina.

Suomen Luonto on nyt saanut lausunnon haltuunsa. Syke toteaa pääjohtaja Lea Kaupin allekirjoittamassa lausunnossa, että vahingot ovat hyvin merkittäviä Oulujoen vesistössä Kolmisoppeen ja Vuoksen vesistössä Kivijärveen asti. Myös Kivijärven alapuolella Kivijoessa vaikutukset ovat merkittäviä.

jmerikittavia (kopio)

Arviossa käydään läpi vaikutuksia myös järvi järveltä. Esimerkiksi kuvan Kivijärven ekologinen tila on huonontunut merkittävästi.

jkivijarvi (kopio)

Veistöjen luonnonvarapalveluiden suhteen Kivijärven tila näyttää tältä.

syken merkittavyysarvio

Syken arvion mukaan on todennäköistä, että järvien suolaantuminen etenee myöhemmin isoihin Jormasjärveen ja Laakajärveen siten, että järvien syvänteisiin muodostuu suolaisia ja hapettomia alueita, joissa myös metallit ovat koholla.

Kalastuksen kannalta Syke pitää ongelmallisena kadmiumia, jonka pitoisuus Jormasjärven särjissä on noussut yli enimmäispitoisuusrajan. Jormasjärvessä myös sinkki oli ”eliöihin vaikuttavalla tasolla”.

Syke antoi lausuntonsa 9.9. 2013 Kainuun Ely-keskukselle, joka viranomaisena nyt suunnittelee, miten Talvivaaran tulisi korjata tilanne. Lausunto perustuu seurantatietoon ja elokuussa tehtyyn tarkastuskäyntiin.

Talvivaara

Hyvän mielen joululahja

Anna lahjaksi lumoava luontokokemus.
Tilaamalla Suomen Luonnon tuet suomalaisen luonnon suojelua.