Hallitusohjelman mukaan ”rantarakentamisen poikkeamispäätökset siirretään kokonaisuudessaan kuntiin”. Mitä se tarkoittaa? Kysymyksiin vastaa ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Yli 90 prosenttia rannoille nousevista taloista rakennetaan kaavassa osoitetuille paikoille. Muuten rakentaminen vaatii poikkeamisluvan, joka ratkaistaan jo nyt pääosin kunnassa. Miksi hallitusohjelmaan siis kirjattiin tavoite päätösten siirtämisestä kuntiin, ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen?
Käytännössä syntyy ristiriitoja kuntien ja Ely-keskusten välillä. Viranomaiset kirjoittelevat toisilleen. Tällaiseen kirjelmöintiin kuntien ja Ely-keskusten välillä ei ole varaa. Siksi halutaan selventää tilannetta niin, että päätösvalta on kunnissa. Silloin niille siirtyy myös täysi vastuu.

Tärkein kunnalta puuttuva valta on nyt oikeus myöntää lupia kaavoittamattomille rannoille ja kaavassa rakentamattomiksi tarkoitetuille alueille, koska näillä alueilla turvataan yleisen virkistyksen tarpeet. Onko nyt tarkoitus mahdollistaa niiden rakentaminen?
On muitakin vaihtelevia käytäntöjä. Esimerkiksi jos haluaa muuttaa vapaa-ajan asunnon vakituiseen käyttöön, kohtaa usein vaikeuksia.
Näistä tapauksista onkin nähty paljon otsikoita, mutta se lienee pieni asia vapaiden rantojen rinnalla.
Iso osa rannoista on suunniteltu yleiskaavoilla. Niitä laadittaessa on pohdittu rantojen käytön kokonaisuus.

Aivan, ja nyt on kysymys siitä kuinka vapaat alueet pysyvät vapaina. Monissa kunnissa on taipumus suosia lomamökkien rakentamista rannoille. Kuinka turvataan yleinen etu, yleisen virkistyksen tarpeet? Eikö kuntien ja Ely-keskusten keskinäinen kirjelmöinti ole hyvästä, koska silloin eri näkökulmat tulevat esille?
Joskus kunnissa ajatellaan myös niin, että hyväksytään nyt tämä kaava, kyllä Ely-keskus valittaa ja oikaisee sen. Valtion nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tähän ei ole enää varaa, vaan Ely-keskuksiin kohdistuu suuri säästöpaine. On mietittävä mitkä ovat niiden tärkeimpiä tehtäviä.
Vuosikymmenet on valtaa keskitetty. Nyt sitä halutaan siirtää kuntiin ja maakuntiin. Valtaan sisältyy myös täysi vastuu. En usko, että olisi tulossa suuri invaasio rannoille.

kaavoitusmökki

Tunne luontosi

Lähde retkelle metsään, suolle, merelle, kauas ja lähelle.
Tutustu, opi, ihastu ja voimaannu. Koe Suomen Luonto!