Suomen Luonto on mukana Vastuullista journalismia -kampanjassa. Tämä tarkoittaa sitä, että lehti on sitoutunut journalistin ohjeisiin. Julkaisemamme tiedot ovat tarkistettuja, kunnioitamme lukijoiden ja juttujen kohteiden oikeuksia sekä korjaamme virheet läpinäkyvästi ja asianmukaisesti.

Lehteen ja verkkosivujen alabanneriin on lisätty Vastuullista journalismia -merkki. Merkki on Julkisen sanan neuvoston jäsenmedioiden käytössä ja se kertoo lukijalle, että kyseisen median jutut ovat kulkeneet asianmukaisen journalistisen prosessin läpi.

Suomen Luonnon päätoimittaja Heikki Vasamies, mistä Vastuullista journalismia -kampanjassa on kyse?
Se on saanut varmaankin alkunsa viime vuosien disinformaatiota levittäneistä trollauskampanjoista. Maksettuja sisältöjäkin on nykyään enemmän. Vastuullista journalismia on vasta isku niille. On kaikinpuolin kannatettavaa, että mediakenttä tiivistää rivejään tällä tavoin.

Miksi Suomen Luonto haluaa olla kampanjassa mukana?
Suomen Luonto on mukana sen takia, että olemme perinteisesti noudattaneet hyvää lehtimiestapaa. Meidän näkökulmasta oikean tiedon käyttö päätöksenteossa on erityisen tärkeää. Haluamme olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tuottaa oikeaa faktaa. Ilmastonmuutoksen ja muiden isojen ongelmien edessä se on entistä tärkeämpää.

Miten vastuullisuus näkyy Suomen Luonnon journalismissa?
Käytämme hyvin perinteistä tapaa. Lukijoiden käytössä on palautemahdollisuus, vastine ja oikaisu. Tarkistamme kaikki mahdolliset faktat, vaikka se on joskus vaikeaa esimerkiksi tiettyjen lajinmääritysten kohdalla.

Täytyy todeta myös, että tässä ei ole kysymys siitä, että lehti olisi objektiivinen. Kaikilla lehdillä on agenda ja meillä se on luonnonsuojelu; kuten edeltäjäni sanoi, me olemme aina luonnon puolella, ihmistä unohtamatta. Voisi sanoa, että olemme luonnon pää-äänenkannattaja. Siitä näkökulmasta teemme juttuja. Mutta se, että on näkökulma, ei tarkoita sitä etteikö keskustelussa huomioitaisi myös vastakkaiset mielipiteet ja toiset näkökulmat. Vaikka journalismilla onkin agenda, niin faktojen täytyy olla oikein, tällöin syntyy myös parempaa keskustelua.

Vastuullisuudessa on mielestäni tärkeää se, että jos tekee virheen, se tunnustetaan ja oikaistaan lehden sivuilla.

Entäpä miten vastuullisuus näkyy lehden kuvia valitaessa?
Pyrimme huomioimaan eläinten oikeuksia sillä tavalla että kuvaustilanteet olisivat mahdollisimman vähän eläimiä häiritseviä. Lehdessä ei ole pääsääntöisesti myöskään häkkieläimiä tai vastaavaa. Melkein kaikki kuvistamme ovat luonnossa otettuja. Luotamme myös toimintatavoiltaan hyviksi todettuihin luontokuvaajiin.

Suomen Luonto on Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisema lehti. Miten toimutuksessa varmistetaan riippumattomuus ja vastuullisuus?
Hyvä kysymys. Me ajamme samoja arvoja kuin mitä liitto edustaa, mutta lehdellä on lukijapalautteen ja lukijoiden toivomusten kautta oma linjansa. Päätämme itse mitä asioita esitellään ja käsitellään. Liitto on toteuttanut hyvin tyylikkäästi sen, että kustantajallamme on olemassa erikseen jäsenlehti, Luonnonsuojelija, jossa on enemmän jäsenistölle suunnattua materiaalia. Se antaa Suomen Luonnolle vapautta keskittyä laajalle yleisölle suunnattuun aikakauslehtijournalismiin.


 

Lisää tietoa merkistä ja kampanjasta löydät sivulta: vastuullistajournalismia.fi

journalismiSuomen LuontoVastuullista journalismiavastuullisuus

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.