Viimeinen pesäpuu

1/10

Liito-oravalla on etu- ja takakäpälien välissä ohut, karvan peittämä liitopoimu. Kuinka pitkän matkan liito-orava pystyy liitämään?

Kuva: Emilia Milonoff.

10 metriä.

50 metriä.

100 metriä.

2/10

Millaisessa elinympäristössä liito-orava viihtyy?

Kuva: Tuomas Heinonen.

Monipuolisessa sekametsässä, jossa on eri-ikäisiä ja erilajisia puita.

Luonnontilaisena säilyneessä aarniometsässä, jossa on paljon lahonnutta puuta.

Avarassa metsämaisemassa, jossa liito-orava pystyy tarkkailemaan ympäristöä ja väistämään petoja.

3/10

Mikä on liito-oravan pääasiallista ravintoa?

Kuva: Shutterstock.

Käpyjen siemenet.

Hyönteiset ja linnunmunat.

Norkot, silmut ja lehdet.

4/10

Liito-oravaurokset liikkuvat naaraiden elinpiirien välillä, eivätkä häiriinny, jos toisia uroksia liikkuu samoilla seuduilla. Naaraat ovat elinalueestaan tarkempia. Kuinka suurella alueella naaraat elävät?

Kuva: Shutterstock.

2 hehtaarin, eli Esplanadin puiston kokoisella alueella.

8 hehtaarin, eli Linnanmäen kokoisella alueella.

700 hehtaarin, eli Helsingin keskuspuiston kokoisella alueella.

5/10

Keväällä liito-oravauroksen on oltava tarkkana, sillä naaraan kiima kestää vain yhden päivän ajan. Kuinka monta pentua liito-oravanaaras synnyttää?

Kuva: Paul Stevens.

Pentuja syntyy vain 1–3. Kesällä naaras voi tulla uudelleen kiimaan ja synnyttää toisen pesueen.

Pesue on samankokoinen kuin tavallisella oravalla, noin 3–6 pentua.

Pesueet ovat liito-oravan kokoiselle jyrsijälle suhteellisen suuria, jopa 6–9 pentua.

6/10

Miten liito-orava talvehtii?

Kuva: Tuomas Heinonen.

Se on talvisinkin aktiivinen öisin ja syö syksyllä varastoimaansa ravintoa.

Se nukkuu talviunta pesäkolossa, jonka suuaukon se vuoraa umpeen.

Se rakentaa talveksi pesän maahan ja vaipuu talvihorrokseen.

7/10

Liito-oravan elinympäristöjä on helpoin havaita keväisin, jolloin papanat erottuvat lumesta. Miksi papanat ovat keväisin keltaisia, vaikka ne muina vuodenaikoina ovat ruskeita?

Kuva: Tuomas Heinonen.

Ulosteeseen on sekoittunut virtsaa.

Liito-orava syö keväisin rikkikääpää, kun lehtiravintoa ei vielä ole saatavilla.

Liito-orava syö keväisin lepän ja koivun norkkoja, joiden siitepöly värjää papanat.

8/10

Liito-oravat ovat levittäytyneet maaseudulta kaupunkeihin. Miksi liito-orava selviää kaupungissa hyvin?

Liito-oravan pennut. Kuva: Emilia Milonoff.

Kaupungissa on helppo löytää ruokaa, sillä ihmisen järjestämä ruokinta helpottaa selviytymistä.

Kaupungissa on sopivaa metsää, jossa on riittävän monipuolista puustoa.

Ihmisen tekemät pöntöt ja rakennusten kolot ovat nykyään sen pääasiallisia pesäpaikkoja.

9/10

Mitä pitää tehdä, jos havaitsee liito-oravan?

Kuva: Paul Stevens.

Viedä eläin lähimpään eläintarhaan, esimerkiksi Korkeasaareen.

Ilmoittaa ELY-keskukselle.

Ilmoittaa havainnosta metsänomistajalle.

10/10

Suomella on erityinen vastuu liito-oravan suojelemisesta, sillä se on Viron lisäksi ainoa EU-maa, jossa liito-oravaa esiintyy. Miten nykyisessä luonnonsuojelulaissa on turvattu liito-oravan suojelu?

Kuva: Paul Stevens.

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei saa tuhota.

Liito-oravaa saa tappaa ja pyydystää vain poikkeusluvalla.

Liito-oravan pesäpuun ympärillä olevaa metsää ei saa tuhota kahden hehtaarin suojavyöhykkeellä.

					
					
				
Jyrsijätliito-oravaNisäkkäättestaa tietosivisa

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.