Länsi-Suomessa Luodon kunnassa seuratuista liito-oravametsistä avohakattiin yli 75 prosenttia 25 vuoden seurantajakson aikana, helmikuussa Oulun yliopistolla tarkastettu väitöskirja paljasti. Samalla väitöstutkimus osoitti, kuinka nykymetsätalous ei mahdollista liito-oravan säilymistä, eivätkä tehdyt suojelutoimet ole riittäviä. Vuosina 2004–2016 liito-oravien elinympäristöjä suojeltiin viranomaisten tekemien rajausten avulla, jotka olivat kuitenkin liian pieniä, 0,07–0,24 hehtaaria. Tutkimuksen mukaan liito-oravanaaraan elossa säilyminen ja lisääntyminen vaatii vähintään neljän hehtaarin reviirin. Tämä tavoiteala mahdollistaa populaation säilymisen.

Kansallinen seuranta osoitti, että liito-oravan esiintyminen väheni 37 prosenttia vuosina 2006–2017. Liito-orava on luokiteltu uhanalaisuus-luokituksessa vaarantuneeksi lajiksi.

liito-oravametsähakkuutmetsätalousuhanalaiset lajit

Tilaa Suomen Luonto

Suomen Luonto on ajankohtaisen ja innostavan luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.