Hallitusohjelma julkistettiin tänään. Se ei miellytä luonnonystävää, sillä luonnonsuojelumäärärahat pudotettiin minimiin ja puun käyttöä aiotaan lisätä peräti 15 miljoonalla kuutiolla vuodessa, mikä ei voi tapahtua kestäväksi. Luontojärjestöt älähtivät tiedotteissaan (täällä, täällä ja täällä).

Ohjelmassa on paljon kohtia, joilla helpotetaan luonnon hyväksikäyttöä. Rantarakentamisen poikkeuspäätökset siirretään kuntiin, mikä vie monia vielä säilyneitä luonnonrantoja. Demokraatiaan kuuluvia valitusoikeuksia aiotaan kaventaa tuntuvasti. Kaikissa ympäristöasioissa siirrytään hallitusohjelman mukaan menettelyyn, jossa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei voi valittaa ilman erityistä valituslupaa. Myös Ely-keskusten päätösvaltaa ja mahdollisuutta puuttua ympäristölle haitallisiin hankkeisiin kavennetaan.

Hallituksen yksi kärkihanke on ”hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti”

Kustannustehokkuudesta ei näy hankkeen sisällössä merkkejä. Kustannustehokkainta uusiutuvien lisäämistä olisi korvata turvetta puulla, mutta runsashiilisen turpeen käyttöä aiotaan jatkaa ja tehdä se vielä verotuksella entistä houkuttelevammaksi. Aikomuksena on myös edistää nestemäisten biopolttoaineiden käyttöä. Varsinkin suoraan puusta tehtävien biopolttoaineiden teko on kuitenkin tavattoman kallista ja tuhlaa sekä puuraaka-ainetta että sähköä.

Silti hallitus ilmeisesti arvelee lisäävänsä uusiutuvia ennen kaikkea lisäämällä metsien käyttöä energiaksi. Mitään laskelmia siitä, miten puuta riittäisi sellutehtaille, energiapuuksi ja vielä biodieseltehtaille ei esitetä. Täytyy lisäksi muistaa, että lisääntyvä käyttö vähentää hiilen varastoitumista metsään.

Tuulivoimassa aiemmista tavoitteista luovuttiin. Tuulivoimasähkön vuoden 2020 kuuden terawattitunnin ja vuoden 2025 yhdeksän terawattitunnin tavoite hylättiin. Uutena tavoitteena vuodelle 2020 on vain 2000 megawattia tehoa (tarkennus: 2000 megavolttiampeeria joka tuulivoimayhdistyksen mukaan on reilut 1700 megawattia). Tavoite siis putoaa noin viiteen terawattituntiin vuodessa. Näin Suomen tuulivoimatavoite suunnilleen puolitettiin. Aurinkoenergiasta tai energiankäytön tehostamisesta ohjelmassa ei ole käytännössä mitään.

Asumisen kohdalla ainoa maininta energiatehokkuudesta koskee kehotusta etsiä mahdollisimman paljon joustoja ja poikkeuksia energiatehokkuusdirektiiviin. Kaupan sijoittumista helpotetaan tavalla, jonka voi arvata lisäävän liikennettä. Rakentamista haja-asutusalueille helpotetaan myös, mikä johtaa samaan suuntaan. Jos uusiutuvien osuutta todella haluttaisiin merkittävästi nostaa, rakennusten energiankulutuksen vähentäminen ja järkevä sijoittelu olisi olennaista.

Arvioni on, että kärkihankkeen tavoite nostaa uusiutuvan energian osuus 2020-luvun aikana 50 prosenttiin on tyhjän päällä. Metsäpainotteisuudessaan se on lisäksi vanhanaikainen ja painottaa suuria laitoksia.  Suomi olisi ansainnut modernin uusiutuvan energian ohjelman, joka samalla olisi tuonut myös työpaikkoja.

Muokattu 28.5. klo 10:30 – tarkennettu tuulivoimakohtaa.

 

hallitusohjelmatuulivoima

Tilaa Suomen Luonto

Suomen Luonto on ajankohtaisen ja innostavan luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.