Näin sitä vielä 2020-luvulla pitää lukea uutisista, kuinka poliisit vievät metsäluontoa puolustavia ihmisiä putkaan. Metsähallitus näyttää kivettyneen vanhoihin menetelmiinsä: poliisit vaaditaan paikalle, jos ei päästä vapaasti toteuttamaan luontoarvoja heikentäviä hakkuita.

Kiista koskee Länsi-Lapissa Kolarin ja Pellon kuntien rajalla sijaitsevaa Aalistunturin aluetta. Yksityiset kansalaiset jättivät huhtikuussa 2021 ympäristöministeriölle aloitteen Aalistunturin suojelualueen laajentamisesta ja kansallispuiston perustamisesta. Kansallispuiston metsät olisivat lähes kokonaan valtion omistuksessa. Aloitetta ei ole vielä käsitelty, eikä Metsähallitus malta odottaa. Se aikoo tehdä ”harvennuspainotteisia” hakkuita noin 400 hehtaarin alueella Aalistunturin eteläpuolella. Taimikoiden päältä poistetaan myös noin satavuotiaita siemenpuita. Ja kuten tuttu laulu kuuluu: ”Luonnon monimuotoisuus huomioidaan”.

Pelkästään se, että taimikoista poistetaan satavuotiaat puut, osoittaa, ettei luonnon monimuotoisuutta huomioida. Olisihan ensiarvoisen tärkeää, että tulevaisuuden metsissä olisi myös vanhoja puita, menneiden sukupolvien yksilöitä, mahtipuita ja keloja, joita nykyisissä metsissämme on aivan liian vähän.

Ja ennen kaikkea: alueen hakkuilla pirstominen on kaikkea muuta kuin luonnon monimuotoisuuden huomioimista. Aalistunturin kansallispuistoksi esitetyn alueen pinta-ala on noin 10 000 hehtaaria, ja kysymyksessä on kokonainen valuma-alue latvapuroineen ja järvialtaineen. ”Maisemallisesti se muodostaa laaksomaisen kokonaisuuden ja yhtenäisen, suljetulle metsälle ominaisen ekosysteemin”, todetaan Aalistunturin aluetta esittelevällä nettisivustolla. Alueen arvoa kasvattaa entisestään sen sijainti kahden suo- ja metsäkasvillisuusvyöhykkeen vaihettumisalueella.

Osa metsistä on intensiivisesti käsiteltyä, mutta aluetta kartoittanut Ida Korhonen kertoo, että jäljellä on myös täysin luonnontilaisia metsiä. Aalistunturi olisi vaihteleva, hieno kokonaisuus täyttämään Länsi-Lapin kansallispuistotyhjiötä.

Luontoarvoja kartoittaneen ryhmän vetäjä Olli Manninen toteaa, että vaikka maastokäynnit olivat kohteiden kokoon nähden lyhyitä, leimikoista löytyi runsaasti kiinnostavaa lajistoa. Uhanalaisista ja muista luontoarvoja indikoivista lajeista tehtiin havaintoja yli tuhat kappaletta. ”Suuri osa vierailluista metsäkohteista on suojelullisesti selkeän arvokkaita, jonka vuoksi niiden hakkuista tulisi pidättäytyä”, Manninen raportoi.

Olisi voinut kuvitella, että Sanna Marinin hallitus, joka on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen ja todennut tämän edellyttävän ”nopeita ja kattavia toimia”, ottaisi nyt tähän jupakkaan kantaa. Mutta asia ei tunnu kiinnostavan pätkääkään.

No, ehkä tämä ei enää yllätä. Kuten Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen toteaa blogissaan, hallitus on epäonnistunut hallitusohjelmaan kirjatussa kansallispuistoverkoston laajentamisessa. ”Näyttävästi uutisoitu Sallan kansallispuiston perustaminen ei ollut suojeluteko. Siinä nimettiin jo aikaisemmin suojellut alueet kansallispuistoksi, mutta ei lisätty suojelua”, Liimatainen kirjoittaa ja jatkaa: ”Evon tuikitärkeä tiedekansallispuistohanke ei edennyt. Ainoana metsien ja soiden suojeluverkostoa lisäävänä hankkeena saatiin aikaiseksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajennus, eli kaiken kaikkiaan paljon porua, vähän villoja.”

Tämä on käsittämätöntä myös siksi, että kansallispuistojen suosio on jatkuvasti kasvanut, ja niistä on tullut paikallistaloudelle tärkeitä, minkä myös Metsähallitus itse tunnustaa.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n Lapin aluejohtaja Samuli Myllymäki, joka nyt puolustaa Aalistunturin alueen hakkuita, sanoo Metsähallituksen lehdessä (1/2022) näin: ”Kaikessa toiminnassa pitää ottaa huomioon monimuotoisuus- ja ympäristöasiat sekä metsän eri käyttömuodot. Kyse on yhteensovittamisesta ja sitä kautta metsätalouden hyväksyttävyydestä niin paikallisesti kuin laajemminkin yhteiskunnassa.”

Tätä ”hyväksyttävyyttä” haetaan nyt kansallispuistoksi esitettyä aluetta härskisti pirstomalla, piittaamatta sieltä löydetystä arvokkaasta lajistosta ja komentamalla poliiseja kyöräämään luonnonsuojelijoita putkaan.

Kaikki kuvat ovat Aalistunturi.fi -sivuston kuvapankista.

 

 

 

AalistunturikansallispuistoKolariluontoarvotLänsi-Lappimetsien hakkuutmetsien suojelumetsähallitusmetsän monimuotoisuusmetsätalousPello

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.