350/365

Naakat ovat vahvasti sosiaalisia lintuja. Ne pesivät yleensä yhdyskunnissa. Tyypillinen yhdyskunta on vanhassa kivikirkossa, modernia teknologiaa edustavat naakkojen pesät voimalinjojen pylvään rakenteissa. Palokärjen kolot ja suurten puitten oksankolot ovat hyviä luonnon pesäpaikkoja. Telkälle, uuttukyyhkylle ja naakalle käy kaikille samankokoinen pönttö.

Naakat elävät parvissa myös talvella. Suomessa osa naakoista muuttaa, osa talvehtii.

Voi sanoa, että naakat elävät loppusyksyn ja talven niin maalla kuin kaupungeissa. Ruokamaat ovat vähäisen lumen aikana erityisesti taajamien ulkopuolisilla pelloilla, mutta illan hämärtyessä tiiviit parvet tyypillisesti suuntaavat nukkumaan kylille ja kaupungeissa oleviin puistoihin ja isoihin puihin. Talven kylmetessä parvet kerääntyvät suuremmiksi ja ruokaa haetaan enemmän taajamista.

Monasti samoissa puissa vietetään koko talvi ja vielä vuodesta toiseen. Tiiviisti kansoitettu yöpymispuun latva taajamassa antanee turvaa, sosiaalisuuteen voisi riittää puut metsänreunassakin.

naakkasosiaalisuussyksytalvivuosi luonnossa

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.