127/2020

Maakotkien pesimätulos v. 2020 oli hyvä: asuttuja reviireitä oli 396 ja onnistuneita pesintöjä 157. Rengastusikäisten poikasten lukumäärä oli 193, Uusia reviirejä löydettiin 13. Maakotka, metsiemme uljain lintu, on vielä suojeluluokituksessa vaarantunut.

Hyvää pesimätulosta edisti kanalintujen ja jänisten määrä. Koska kummatkin olivat kateissa Pohjois-Lapissa, pesimätulos siellä oli huono.

Maakotkan pesinnän onnistumista seurataan myös kotkien reviiriperusteista porotalouden korvausjärjestelmää varten.

Onnea maakotkalle, sen seuraajille ja rengastajille.

maakotkapesimätulos 2020vuosi luonnossa

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.