226/365

Maakotkan pesimätulos on tänä vuonna 2019 erinomainen, kertoo Metsähallituksen luontopalvelut ja mm. Yle. Pesimätulosta on siivittänyt hyvä ravintotilanne ja maakotkaa suosineet säät. Hieno asia!

Yhteensä 161 onnistuneesta pesinnästä on kasvanut 205 poikasta. Laskenta on tehty rengastusiässä ja siihen ovat osallistuneet Luontopalvelujen lisäksi vapaaehtoiset. Kotkakorvaukset poronhoitoalueella maksetaan reviirien mukaan.

Vanhana koulun luontokerhon, Kokko -kerhon jäsenenä ja puheenjohtajanakin olen kovin iloinen metsiemme yhden uljaimman lajin maakotkan, kokon onnistuneesta pesinnästä.

maakotkapesiminenvuosi luonnossa

Tunne luontosi, tue luonnonsuojelua

Suomen Luonnosta saat ajankohtaista luontotietoa ja
innostavia vinkkejä luonnonharrastukseen.
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.