142/365

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on ilmastonmuutoksen pysäyttämisen rinnalla keskeisin ekologinen tulevaisuuden kysymys.

Metsäluonnon köyhtyminen ei voi jatkua. Onneksi ei tarvitsekaan, jos asia oikein ymmärretään. Tämä on niin monimuotoisuuden, ekologisuuden kuin metsätaloudenkin kannalta oikea tulevaisuuden havainto.

Ennen salama piti osaltaan yllä metsän ekologiaa! Metsän elämään, uudistumiseen ja jatkuvuuteen kuuluu myös metsäpalo. Nyt polttoa voidaan käyttää hyvin suunnitellusti yhtenä toimenpiteenä yksipuolisimpia talousmetsiä uudistettaessa niiden menneen ajan hoitotavoilta.

Tässä meillä on hienoa osaamista Metsähallituksen luontopalveluissa. Metsäpoltto jättää kasvamaan paksukaarnaiset suuremmat männyt. Kaikenlaisen puun hiiltyminen ja lahopuut tuottavat hyvät edellytykset, metsä uudistuu luonnonmukaisesti. Siitä tulee taas luonnonmetsää ja se monipuolistuu. Lukuisat uhanalaiset lajit saavat jatkuvuutta. Mittakaava näissä ennallistamisissa on vielä kokonaisuutena varsin pieni. Mutta taito säilyy ja niin sitä on mahdollista käyttää tulevaisuudessa laajemminkin. Se on yksi tapa lisätä ekologisuutta.

Kun Metsähallituksen luontopalvelut toteutti eilen noin 7 hehtaarin polton Liesjärvellä, saatoin kameran takaa todeta, kuinka hyvin kaikki oli valmistettu ja mietitty. Jokaisella miehellä ja naisella oli selkeästi ohjeistettu tehtävänsä. Jokainen tiesi ja osasi hommansa. Yhteistyö oli saumatonta, vastuullista ja luontevaa, vaikka työ on konkreettisesti kuumaa.

Ja kaikkeen oli varauduttu. Paloaukeat rajasivat poltettavan alueen, suolamparesta johdettiin letkuilla vesi eri puolille aluetta. Ennakkokastelut poltettavan alueen laidoilla oli luonnollisesti tehty. Tulen liikkeet oli arvioitu. Kaikki oli koko ajan täydellisesti hallinnassa, vaikka tehtävä ei tokikaan ole helppo. Nyt on edelleen jälkivartioinnin aika.

Ja tulen liekit olivat yhtä aikaa voimakkaan näköinen luonnonnäytelmä kuin hallittu tapa kehittää tämän metsän monimuotoisuutta ja luonnonmukaista uudistumista. Isompien mäntyjen alla alkaa nyt uusi kasvu.

 

EnnallistamispolttometsäMetsähallituksen luontopalvelutmonimuotoisuusvuosi luonnossa

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.