”Mustikka on vähentynyt Suomen metsistä”, muistuttaa WWF Suomi. ”Sitä on metsissämme nykyään puolet vähemmän kuin 1950-luvulla.”

Väite saa tukea muun muassa Luonnonvarakeskuksen tutkimuksista, mutta tavallinen marjastajakin sen tietää. Hyvät marjapaikat ovat pian yhtä varjeltuja salaisuuksia kuin antoisat kala-apajat.

Mustikan väheneminen johtuu avohakkuista, maanmuokkauksesta ja puuston tihentymisestä, joten asia voidaan korjata.

WWF tarjoileekin tuoreessa Metsänhoito-oppaassaan vinkkejä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ensisijainen keino on avohakkuista luopuminen.

”Metsänomistajat voivat auttaa mustikkaa suosimalla eri-ikäisrakenteista kasvatusta, jossa metsikössä kasvaa jatkuvasti kaiken ikäisiä puita”, WWF:n metsäasiantuntija Annukka Valkeapää sanoo.

”Kun metsän uudistamisessa hyödynnetään alikasvosta sekä vältetään avohakkuita ja maanmuokkausta, säästetään myös huomattavasti kuluja.”

Mustikka on terveellinen sekä maukas ja se on tärkeä marja muillekin kuin ihmiselle. Tunnettuja marjastajia ovat esimerkiksi karhu, mäyrä, kettu, orava ja kanalinnut.

marjatmustikka

Tunne luontosi, tue luonnonsuojelua

Suomen Luonnosta saat ajankohtaista luontotietoa ja
innostavia vinkkejä luonnonharrastukseen.
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.