Pihlajasaaren rantaan on syksyn aikana huuhtoutunut suuria määriä rakennusjätettä. Rantaan ajautuvan roskan alkuperä alkaa selvitä.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen Jukka Puttosen Suomen Luonnolle lähettämä tarkastuspöytäkirja osoittaa, että Jätkäsaaren merentäyttötyömaalla käytetään Länsimetron louheen lisäksi betonijätettä, jossa käytetään lasikuitua sidosaineena. Roskauksesta ovat vastuussa Helsingin Satama ja Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

Tarkastus osoittaa, että myös Pihlajasaaren rannalle ajautunut lasikuituroska on peräisin kaupungin laiturirakennustyömaalla käytetystä täyttöaineesta. Aiemmin tiedettiin täyttötyön aiheuttavan vain louhoksen mukana kulkeutuvaa panoslankaroskaa.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus katsoo pöytäkirjassa Helsingin Sataman ja Helsingin kaupungin rakennusviraston rikkoneen jätelain 72§ roskaamiskieltoa ja pitää näitä siivousvelvollisina jätelain 73§ perusteella. Pöytäkirjassa kehotetaan toimimaan ripeästi, sillä ”syysmyrskyt ja nouseva merenpinta huuhtovat osan jätteistä uudelleen mereen.”

Nyt asia siirtyy Jukka Puttosen mukaan ympäristökeskukselta Uudenmaan ely-keskukselle, eli valtion viranomaisille. On vielä epäselvää, voidaanko Helsingin rakennusvirastoa ja Helsingin Satamaa syyttää myös ympäristöluvan rikkomisesta.

Helsingin Satama ja Helsingin rakennusvirasto ovat saaneet Uudenmaan aluehallintovirastolta luvan täyttää merta ”puhtailla kitkamailla ja louheella”. Ympäristöluvassa edellytetään myös roskien leviämisen estämistä verhorakenteella.

Suomen Luonto kävi lokakuun alussa Pihlajasaaressa Marlin-projektin syyssiivousvisiitillä. Lue lisää artikkelista Kuka sotki Pihlajasaaren?

Muokattu 10. lokakuuta klo 15.03: Helsingin rakennusvirasto sanoo, ettei ole rikkonut jätelakia ja vastaa vain roskien siivouksesta. Helsingin ympäristökeskus pitää Helsingin rakennusvirastoa yhä vastuullisena roskauksesta. Kaiken jätteen on todettu olevan peräisin Länsimetron työmaan louheesta. Satama ei enää ota vastaan Länsimetron louhetta.

Linkki tarkastuspöytäkirjaan lisätty 11.10.2013

jätelakipihlajasaariroska

Tunne luontosi, tue luonnonsuojelua

Suomen Luonnosta saat ajankohtaista luontotietoa ja
innostavia vinkkejä luonnonharrastukseen.
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.