Uuden vaarallisia kemikaaleja koskevan viestintästrategian on tarkoitus parantaa kemikaalitietoisuutta ja vähentää vaaratilanteita. Kansallinen strategia on laadittu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) johdolla, ja siinä on pyritty huomioimaan niin terveys- kuin ympäristökysymykset.

Yksi tavoitteista on saada ihmiset noudattamaan tuotteiden käyttöohjeita ja tunnistamaan varoitusmerkit. ”Niitä ei paljoa katsella, ja sitten saatetaan ottaa aivan turhia riskejä”, sanoo Tukesin kemikaalituotevalvontayksikön johtaja Esa Nikunen.

Viestinnän puolella on parannettavaa muillakin osa-alueilla. Toistaiseksi luotettavaa ja helppotajuista kemikaalitietoa on ollut hankala löytää, ja tämä on antanut tilaa turhillekin huhuille ja murheille. Nyt viranomaiset pyrkivät ottamaan aiempaa nopeammin ja selkeämmin kantaa nouseviin kemikaalikysymyksiin ja muokkaamaan viestit helppolukuisiksi.

Nykyihminen altistuu päivittäin sadoille kemikaaleille hengittäessään, ruokaillessaan ja kosketuksen kautta. Terveyden kannalta haitallisimmat altistumiset tapahtuvat monesti työelämässä, ja tämä on huomioitu myös viestintäsuunnitelmassa. Tietoa vaarallisten kemikaalien vaihtoehdoista ja kemikaalien haitoista pyritään jatkossa välittämään paremmin myös kemikaaleja käyttäville yrityksille.

”Esimerkiksi parketin lakkaajat, maalarit ja joillain tuotantolaitoksilla työskentelevät ihmiset voivat saada altistumisesta todellisia terveyshaittoja”, Nikunen sanoo. ”Korvaamalla ja vähentämällä ihmisille haitallisia kemikaaleja palvellaan myös ympäristöä, sillä suurin osa kemikaaleista päätyy lopulta ympäristöön.”

Tavallisista kuluttajista kemikaaliviestintää pyritään tänä vuonna kohdentamaan etenkin lapsiperheille. Ensi vuonna kohteena on nuoriso.

Suuri osa kemikaaleista on välttämättömiä ja tarpeellisia, mutta joukkoon mahtuu myös paljon riskialttiita yhdisteitä. Suomessa käytetään yli 31 000 vaaralliseksi luokiteltua kemikaalia, jotka sisältävät yli 4500 vaaralliseksi luokiteltua ainetta.

Lisää kemikaaliturvallisuudesta seuraavan Suomen Luonnon 2/2014 Kotona-aukeamalla.

kemikaalikemikaaliturvallisuustukesYmpäristö

Tilaa Suomen Luonto

Suomen Luonto on ajankohtaisen ja innostavan luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.