Suomen Luonto esitti kaikille eduskuntapuolueille kymmenen kysymystä puolueiden näkemyksistä ympäristön- ja luonnonsuojeluun.

Suomen Luonnon vaalikysely – seitsemän puoluetta vastasi luonto- ja ympäristöaiheisiin väittämiin

Kysymykseen ympäristöministeriön ja -hallinnon aseman säilyttämisestä, ja mahdollisesta vahvistamisesta saatiin melko yksimieliset vastaukset perussuomalaisia lukuun ottamatta. Perussuomalaiset siirtäisi ympäristöministeriön tehtävät Ruotsin tapaan muihin ministeriöihin. Keskustan kannan mukaan asuntoasiat otettaisiin pois ympäristöministeriöstä, jolloin ministeriön osa valtion talousarvoista pienenisi nykyisestä noin 300 miljoonasta eurosta edelleen neljänneksellä ja olisi 0,3 prosenttia valtion menoista.

Vasemmistoliitto vahvistaisi ympäristöministeriötä siirtämällä sinne nykyisten tehtävien lisäksi eläinten hyvinvointiasiat. Myös Vihreät katsoo, että ympäristöministeriötä pitäisi pikemminkin vahvistaa, sillä ”luontokatoa ei saada muuten pysäytettyä”. RKP säilyttäisi ympäristöministeriön, mutta lisäisi sen yhteistyötä muiden ministeriöiden kanssa. SDP ei muuttaisi ympäristöministeriön nykyistä asemaa.

Puolueiden perustelut kokonaisuudessaan

VIHREÄT Itsenäisen ympäristöministeriön tarve tässä ajassa on kasvanut, ei vähentynyt. Luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä ei ole saatu pysäytettyä, mikä on merkki siitä, että ympäristöhallintoa pitää pikemminkin vahvistaa.

KOKOOMUS haluaa pitää huolta laadukkaasta ympäristöpolitiikasta ja -hallinnosta. Näemme kuitenkin tarpeita kehittää lainsäädännön lisäksi myös hallintorakenteita kuten koota lupaviranomaistoimintoja yhteen siten, että ympäristö- ja muiden
lupien asiointi onnistuisi sujuvammin ja
ennakoitavammin.

SDP:n mielestä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä ilmastopolitiikka on ainoa tapa toteuttaa välttämättömät ilmastotoimet. Ne on tehtävä yhdessä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa itsenäisen ympäristöhallinnon koordinoimana.

KESKUSTA Ympäristöasiat ja -hallinto voivat jäädä itsenäiseen ministeriöön. Asuntoasiat tulisi kuitenkin erottaa ympäristöministeriöstä, jossa ne jäävät ilmasto- ja luontoasioiden varjoon. Luonteva sijoituspaikka niille on esimerkiksi valtionvarainministeriö, jossa on kunta- ja alueasiat.

VASEMMISTOLIITTO Ympäristöhallinnon painoarvoa ja rahoitusta on kasvatettava. Luonnonsuojeluasioiden ja rahoituksen on painotuttava nimenomaan ympäristöministeriöön. Samoin eläinten hyvinvointiasiat on siirrettävä ympäristöministeriöön.

RKP Ympäristöministeriön rooli tulee mielestämme säilyttää nykyisellään. Yhteistyötä ja viestintää ympäristöhallinnon ja muiden toimijoiden, esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön välillä, olisi hyvä tiivistää.

PERUS Ruotsin esimerkkiä kannattaa noudattaa.

eduskuntavaalitvaalitympäristöministeriö

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.