Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston 9-vuotinen tutkimus osoitti, että merimetsot eivät vähennä kalansaaliita merimetsojen elinalueilla.

Tutkimusalue kattoi Suomen rannikkoalueen Itäiseltä Suomenlahdelta Perämerelle. Tutkimusjakson aikana merimetsokanta on moninkertaistunut, mutta kalastajien yksikkösaaliit, vuorokaudessa verkolla saadut saaliit, ovat kasvaneet.

Tulokset viittaavat siihen, että merimetsolla ei ole laaja-alaista vaikutusta kuhan ja ahvenen runsauteen Suomen rannikolla. Vaikka merimetsot syövät rannikkoalueella huomattavia määriä kalaa, niin niiden saaliiksi päätyvät keskimäärin pienikokoisemmat kalat kuin kalastajien pyydyksiin.

Merimetso kuuluu Itämeren pesimälajistoon. Suomen ympäristökeskuksen mukaan lintu katosi 1910-luvulla vainon takia, palasi Tanskaan 1938, Ruotsiin 1948 ja Suomeen Tammisaaren saaristoon 1996.

Viime kesänä Suomen merialueella laskettiin noin 25 500 pesivää paria.

Alkuperäisjulkaisu: The role of cormorants, fishing effort and temperature on the catches per unit effort of fisheries in Finnish coastal areas (Fisheries Research, Volume 190)

merimetso

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.