Numerossa 10/2018 sivulla 50 kirjoitettiin virheellisesti, että vain yksi tutkimus on selvittänyt merimetsojen vaikutusta kaloihin, ja että asiaa ei ole tutkittu Tanskassa. Näin ei ole. Juttuun haastateltu vanhempi tutkija Thomas Bregnballe Aarhusin yliopistosta tarkentaa:

”Monet tutkimukset ovat dokumentoineet merimetsojen saalistuksen suoria vaikutuksia. Saalistus voi vähentää kalojen määrää ja muuttaa kalojen kokojakaumaa joissa, järvissä ja rannikkoalueilla. Esimerkiksi niin, että merimetsojen saalistus vaikuttaa tietyn ikä- ja kokoluokan selviämiseen populaatiossa.

Sellaisia tutkimuksia, joissa kokeellisesti olisi tutkittu merimetsojen vähentämisen vaikutuksia kalastajien saamaan saaliiseen ei ole monia. Tätä tulisi tutkia monilla eri alueilla, erityyppisissä vesistöissä ja pitkäaikaisia kokeita hyödyntäen. Näissä kokeissa tulisi seurata kalojen määrää ja niiden kokojakaumaa verrattuna tilanteeseen, jossa merimetsoja on, tai niitä ei muutaman vuoden aikana ole lainkaan.

Tällainen koe tehtiin Oneida-järvellä New Yorkin osavaltiossa, missä tutkittiin nuorten kuhien selviytyvyyttä. Valitettavasti tällaiset kokeet ovat hyvin kalliita.”

kalastusmerimetsooikaisuphalacrocorax carbo

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.