Etelä-Suomen mökkijärvien vesi on 1990-luvulta lähtien nopeasti ruskettunut. Näin kertovat Jyväskylän yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat tänään julkaistussa Suomen Luonnossa.

Humuksen määrä on lisääntynyt muun muassa Päijänteellä, Etelä-Savon muikkujärvellä Puulalla sekä Pohjois-Karjalan Puruvedellä. Ongelma on sama myös luonnostaan tummemmilla ja erämaisemmilla vesillä.

”Koska veden ruskettuminen näyttää vaivaavan kaikentyyppisiä järviä, kysymys ei voi olla paikallisista muutoksista”, sanoo tutkimusprofessori Jarmo J. Meriläinen Jyväskylän yliopistosta.

”Suurimmat syylliset vesien tummentumiseen lienevät ilmaston lämpeneminen, sateisuuden lisääntyminen ja happaman laskeuman vähentyminen”, hän sanoo, ”Paikoin metsä- ja turvemaiden ojitukset ovat lisänneet humuskuormaa ja ainakin voimistaneet vesien ruskettumista.”

Meriläisen ja hänen kollegoidensa mukaan vesien ruskettumisen todistaa Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämä HERTTA-tietokanta. Sinne 1970-luvulta lähtien tallennetuista mittauksista käy ilmi, että suuret reittivedet kirkastuivat ensin pari vuosikymmentä, kun paperitehtaat paransivat tekniikkaansa. 1990-luvulla alkoi kuitenkin nopeasti edennyt huono kehitys. Järvillä, jotka eivät ole paperitehtaiden vaikutuspiirissä, on näkynyt vain tämä viimeaikainen tummeneminen.

Aiheesta lisää tänään julkaistussa Suomen Luonnossa.

 

Veden ruskettuminen Päijänteen Judinsalonselällä:

Kuva: SYKE / Jouni Tikkanen, Suomen Luonto

Grafiikka: SYKE / Jouni Tikkanen, Suomen Luonto

 

humusilmastonmuutosPuruvesiPuulaPäijänne

Tunne luontosi

Lähde retkelle metsään, suolle, merelle, kauas ja lähelle.
Tutustu, opi, ihastu ja voimaannu. Koe Suomen Luonto!