Pulmuset ovat varhaiskevään tavallisimpia muuttajia, mutta niitä ei näe syksyllä. Muuttavatko ne eri reittiä vai muuttuvatko ne tunnistamattoman värisiksi?

Pitää paikkansa, että pulmunen on keväällä tavallisempi kuin syksyllä. En ole aivan valmis allekirjoittamaan kysymykseen sisältyvää väitettä pulmusen tavallisuudesta muihin kevätmuuttajiin verrattuna, kun asiaa tarkastellaan Helsingin seudun horisontista. Pulmusten määrä ja esiintymiskausi vaihtelevat keväästä toiseen suuresti. Joinakin keväinä pelloilla on satapäisiä parvia, jotka kilpailevat koossa kiuru- ja peippoparvien kanssa, mutta toisina keväinä näkee vain ylimuuttavia pikku ryhmiä.

Sen sijaan syksyisin pulmunen on vähälukuinen ja harvinainen kuten kysyjäkin on havainnut. Vaikka lintujen syyspuvut ovat erilaiset kuin kevätpuvut, ei lintujen yleisluonne voi kuitenkaan muuttua tunnistamattomaksi. Ja äänihän pysyy tietenkin samana keväin syksyin. Selitykseksi vähäisiin havaintoihin jää siis eri muuttoreitti.

Pulmunen on maapallon pohjoisin varpuslintu. Se pesii meillä Lapin tuntureilla ja Skandinaviassa Kölivuoristossa sekä kaikkialla napaseuduilla. Minkälaisina keväinä pulmusia nähdään tavallista enemmän? Olen pannut merkille, että kaakkoiset tuulet tuovat Helsingin seuduille enemmän pulmusia kuin lounaiset. Tällä perusteella arvelen, että pulmunen on keväällä Itä-Suomessa yleisempi muuttaja kuin lännessä.

Valitettavasti pulmusia on rengastettu niin vähän, ettei sellaisia rengaslöytöjä ole saatu, jotka kertoisivat tarkemmin lajin muuttoreitit. Olen nähnyt syksyllä majakan valoissa Merenkurkussa pulmusparvia, mikä osoittaa pulmusten muuttavan öisin. Tässä saattaa olla yksi selitys vähäisille syyshavainnoille. Se ei kuitenkaan kokonaan voi selittää lajin vähälukuisuutta. Näköhavainnot vakuuttavat, että pulmusia muuttaa keväisin maamme kautta enemmän kuin syksyisin.

pulmunen

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.