Luonto tulee lähemmäksi, kun sen tuntee. Eri lajien tunnistamista helpottamaan on julkaistu upeita suomenkielisiä tunnistusoppaita. Tässä vinkkejä kirjoista, joihin kannattaa tutustua. Näissäkin on klassikon aineista.

Anne Koivunen, Pekka Malinen, Hannu Ormio, Juhani Terhivuo & Ilmari Valoranta: Suomen kotilot ja etanat (Tibiale 2014)

Kimmo Silvonen, Morten Top-Jensen, Michael Fibiger: Suomen päivä- ja yöperhoset – maastokäsikirja (Oestermarie 2014)

Teemu Rintala, Tomi Kumpulainen ja Petri Ahlroth:
Suomen verkkosiipiset (Tibiale 2014)

Reino Pajarre: Hämikki ja seitsemän seittiä (Tibiale 2014)

Henry Väre ja Jukka Laine: Suokasvio (Metsäkustannus 2014)

Pertti Koskimies: Suomen lintuopas & mobiilisovellus (WSOY 2014)

Jukka Laine, Tapani Sallantaus, Kimmo Syrjänen ja Harri Vasander: Sata sammalta (Metsäkustannus 2013)

Jouko Rikkinen: Heinät ja sarat Suomen luonnossa (Otava 2014)

Lasse J. Laine:
Suomen luonto. Tunnistusopas (Otava 2013)

Marja Härkönen & Elina Varis:
Suomen limasienet (Luomus 2012)

Soili Stenroos, Teuvo Ahti, Katileena Lohtander & Leena Myllys (toim.):
Suomen jäkäläopas (Luomus 2011)

Teemu Rintala & Veikko Rinne: Suomen luteet (Tibiale 2010)

Sami Karjalainen: Suomen sudenkorennot (Tammi 2010, uudistettu laitos)

Lasse J. Laine: Suomalainen Lintuopas (WSOY 2009)

Teuvo Niemelä: Käävät – puiden sienet (Luomus 2005)

Leena Hämet-Ahti, Juha Suominen, Tauno Ulvinen & Pertti Uotila (toim.): Retkeilykasvio (Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseo 1998, 4. uudistettu painos)

Lisää luontokirjaklassikoista Suomen Luonnon numerosta 9/2014.

klassikkoluontokirjatunnistusopas

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.