Suomen kalastuspiireissä kohistiin kesällä Uumajan Stornorrforsin kalaportaasta, josta nousi syyskuun loppuun mennessä ylös ennätykselliset 17220 kalaa. Pienten poikasten vaellus alavirtaan on kuitenkin sujunut heikosti, kertoo Uumajajoella lohien vaellustutkimuksia tehnyt Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Vuonna 2010 uusitun Stornorrforsin kalaportaan yläpäähän asennettiin ohjuri, jonka oli tarkoitus kaitsea keväällä alas vaeltavia lohen ja meritaimenen poikasia kalaportaaseen. Näin pyrittiin vähentämään turbiinikuolleisuutta, joka on Stornorrforsin voimalaitoksessa poikkeuksellisen suuri, 25 prosenttia. Joka neljäs vaelluspoikanen kolhiintuu hengiltä voimalan rakenteissa.

Smolttiohjuriin sijoitettiin muun muassa Uumajan kunnan, Vattenfallin ja Euroopan kalatalousrahaston varoja. Investointi näyttäisi menneen kuitenkin hukkaan.

Suomen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkijat merkitsivät viime keväänä Uumajajoen yläjuoksulla smoltteja radiolähettimillä ja seurasivat niiden vaellusta alavirtaan. 58 kaloista tallentui tutkijoiden vastaanottimiin, mutta vain kaksi niistä löysi kalaportaaseen. Näistä kahdestakin vain toinen selvisi kalatietä pitkin alas ja pääsi merelle, väitöskirjatutkija Riina Huusko kertoo.

Smolttien ohjaaminen turvallisesti turbiinien ohi on tärkeää, jos Suomen suuriin lohijokiin Kemi- ja Iijokeen rakennetaan kalaportaat. Niissä smoltit joutuvat kulkemaan viiden voimalan läpi ennen pääsyään kutualueilta meren syönnösalueille, mikä merkitsee erittäin suurta, kertautuvaa hävikkiä.

Iijoella smolttien turbiinikuolleisuus on noin 10 prosenttia voimalaitosta kohden. Tämän lisäksi patoaltaan seisovassa vedessä ui luonnonjokea enemmän haukia, jotka napsivat kunkin voimalan välillä 33–66 prosenttia vaelluspoikasista. Kun sekä turbiini- että haukihävikki kertautuu viidesti, on poikasten hyvin hankala päästä merelle saakka.

Alasvaelluksen parantaminen onkin ratkaisevaa koko kalaportaiden rakentamisen mielekkyyden kannalta. Nyt on käymässä selväksi, että ainakaan Uumajan kalaportaasta suomalaisten ei kannata ottaa mallia.

Kalaportaista, myös Uumajan kalaportaasta laajemmin tammikuun Suomen Luonnossa.

kalaporrasLohi

Tunne luontosi

Lähde retkelle metsään, suolle, merelle, kauas ja lähelle.
Tutustu, opi, ihastu ja voimaannu. Koe Suomen Luonto!