Eläimet optimoivat liikkumisensa luonnossa. Ne kulkevat päämäärätietoisesti etsien ensisijaisesti ravintoa ja suojaa aistiensa välittämien tietojen ja opitun käyttäytymisen avulla.

Tieverkon jakaessa lajin populaation eri osiin on tärkeä säilyttää väylä, joka varmistaa, ettei osa populaatiosta joudu eristyksiin ja lajin geneettinen monimuotoisuus vaarannu. Viher- eli hirvisillat ja teiden alikulut pyritään ensisijaisesti sijoittamaan eläinten luonnollisille kulkureiteille.

Videolla Kreate silta- ja teollisuusyksikön työpäällikkö Antti Kakko ja pyhtääläinen metsästäjä Sampsa Sjöberg kertovat riistasilloista ja niiden rakentamisesta.

hirviriistasillat

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.