Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi tänään päätöksen, jota luonnonsuojeluliiton ympäristölakimies Pasi Kallio luonehtii mukavaksi joululahjaksi.

Päätös kieltää Metsähallituksen hakkuut Oulujärven Kaarresalossa ja Kuostossa kunnes luonnonsuojelujärjestöjen valitukset hakkuista on käsitelty. Hakkuilla olisi voitu hävittää Natura-alueiden luonnonarvoja eli KHO:n mukaan ”hakkuiden kieltämättä jättäminen olisi siten vaarantanut muutoksenhaun tarkoituksen hallinto-oikeudessa”.

KHO:hon olivat valittaneen Kainuun lintutieteellinen yhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhdistys Paltamon luonto.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on aiemmin hylännyt yhdistysten hakemuksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseksi.

KHO:n ratkaisu kuuluu seuraavasti:

Hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettuna täytäntöönpanoa koskevana määräyksenä kielletään Metsähallitus Metsätalous Oy:n laatimissa ja 5.2.2017 ja 18.8.2017 päivätyissä metsänkäyttöilmoituksissa tarkoitetut hakkuut kiinteistöllä Vaalan valtionmaa 785-893-10-1 toistaiseksi, kunnes Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on ratkaissut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksestä tehdyt valitukset.

korkein hallinto-oikeusnaturaOulujärvi

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.