Jostain puiden lomasta kuuluu kiikitys, mutta huutelijaa tuntuu olevan mahdoton nähdä. Äänessä on joko pikkutikka tai käenpiika. Niiden äänet ovat aika samankaltaiset, mutta kuitenkin helpot erottaa, kun oivaltaa mihin kannattaa kiinnittää huomio.

Pikkutikan kiikitys on nopeatempoista ja tasaista, eli ääni ei nouse eikä laske. Tahti voi hidastua hieman lopussa. Yksi sarja koostuu 8-15 tavusta: kii-kii-kii-kii-kii-kii-kii-kii-kii…!

Käenpiian kiikityksessä on tunnusomainen valittava sävy, ja sarja on 12-18 tavuinen: kie-kie-kie-kie-kie-kie-kie-kie-kie-kie-kie-kie… Ääni voi joskus kuulostaa hieman käheältä. Sarjan alussa on pieni nousu, varsinkin ensimmäinen tavu erottuu muista.

Kannattaa muistaa myös kolmes kiikittäjä, nuolihaukka. Sen kiikitys on välillä hitaampaa, välillä nopeampaa. Sävy ei ole valittava kuten käenpiialla, vaan pikemminkin ponteva: kje-kje-kje-kje-kje-kje-kje-kje… Kotireviirillään pariskunta harrastaa kuorolaulua ja voi pitää melkoista meteliä. Linnut ääntelevät myös lentäessään.

Pikkutikka

Vain varpusen kokoinen pikkutikka on paikkalintu, eli se jää talveksi Suomeen. Se viihtyy rehevissä lehtimetsissä, joista löytyy runsaasti lahopuuta. Ajoittain pikkutikoilla on syysvaelluksia.
Lajin pesimäaika alkaa huhtikuussa, jolloin piskuiset tikat kuuluttavat reviiriään kiikittämällä ja rummuttamalla. Suomessa pesii 4000-7000 pikkutikkaparia.

Ääni: Jan-Erik Bruun

Käenpiika

Käenpiian huutelu alkaa toukokuussa, kun piiat palaavat muutolta. Kevätmuuton kiihkein jakso on toukokuun ensimmäisellä puoliskolla. Käenpiiat talvehtivat Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, mutta lajista on hyvin vähän tietoja. Luonnontieteellisen keskusmuseon julkaiseman Rengastusatlaksen mukaan käenpiiasta ei ole ensimmäistäkään rengaslöytyä Afrikasta, ei suomalaisista eikä muistakaan pohjoismaisista linnuista.

Suomessa pesii nykyään 10 000-20 000 käenpiikaa. Viimeisten 30 vuoden kuluessa laji on taantunut voimakkaasti, jopa 70 prosenttia kannasta on huvennut. Taantumisen syynä pidetään tehometsätaloutta, niittyjen ja maatalousympäristöjen umpeenkasvua sekä talvehtimisalueilla tapahtunutta ympäristön tilan heikkenemistä. Käenpiika pesii koloissa ja kelpuuttaa myös linnunpöntön pesäkolokseen.

Ääni: Hannes Tiira

käenpiikalinnun äänilinnunäänimuuttolintukalenteripikkutikka

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.