Uuttukyyhky ja sepelkyyhky ovat molemmat melko aikaisia muuttajia. Lajeista uuttukyyhky palaa Suomeen hieman aikaisemmin, maalis-huhtikuussa, sepelkyyhkyn pääjoukot huhtikuussa.

Heti palattuaan kyyhkyt valtaavat pesimäpaikkansa ja alkavat kuuluttaa reviiriään huhuilemalla. Säännöllisesti kyyhkyjä luullaan pöllöiksi, sillä huhuilevia lintuja ei ole aina helppo päästä näkemään.

Kyyhkyjen äänet on kuitenkin helppo tuntea, ja myös lajien pesimäympäristö antaa vinkkejä lajinmäärityksestä. Molemmat lajit huhuilevat pääasiassa valoisaan aikaan, toisin kuin useimmat pöllöt.

Uuttukyyhkyn huhuilussa toistuu kaksitavuinen säe pumppaavassa, loppua kohden hieman kiihtyvässä ja sitten taas hidastuvassa rytmissä: huuu-hu huuu-hu huu-hu huuu-hu huuu-hu huu-hu… Toistoja tulee 10–20, sitten pieni tauko.

Sepelkyyhkyn huhuilu on viisitavuinen ja rytmiltään rauhallisempi, mutta sekin toistuva. Paino on selvästi kunkin sarjan toisella tavulla:
Hu huuuu-huu hu-huu. Hu huuuu-huu hu-huu. Hu huuuu-huu hu-huu. Hu huuuu-huu hu-huu.

Uuttukyyhky on eteläinen laji, jota Suomessa tavataan runsaimmin Lounais-Suomessa ja länsirannikolla Pohjois-Pohjanmaalle asti. Uuttukyyhky pesii luonnonkoloissa ja pöntöissä. Pöntötyksen avulla uuttukyyhkyjä voikin auttaa merkittävästi, sillä luonnonkoloja on talousmetsissä niukasti tarjolla.

Sepelkyyhky taas on lajeista selvästi yleisempi. Lajia tavataan pesivänä Keski-Lappia myöten. Viime vuosikymmeninä sepelkyyhky on kaupungistunut, ja aiemmin arkaa lajia näkee rakentamassa risupesiään myös puistoissa ja puutarhoissa.

Molemmat kyyhkylajit ovat ahkeria pesijöitä, ja ne saavat 2–3 pesyettä vuodessa. Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastusatlaksen mukaan viimeisimmät uuttukyyhkyn poikaset on rengastettu vasta 11. lokakuuta, sepelkyyhkyn 26. syyskuuta.

Pitkää pesimäkautta ei olekaan riittävästi huomioitu sepelkyyhkyn metsästyksessä, joka alkaa jo elokuun 10. päivä. Toki valtaosa linnuista on tähän mennessä saanut poikasensa maailmalle ja parveutunut. Yksittäiset sepelkyyhkyt voivat kuitenkin vielä ruokkia pesissä kasvavia poikasiaan, joten metsästys tulisi tiukasti rajata parveutuneisiin lintuihin. Uuttukyyhky ei Suomessa ole riistalaji, vaan rauhoitettu ympäri vuoden.

Kyyhkyjen syysmuutto ajoittuu syys-lokakuulle. Silloin molemmat lajit suuntaavat kapeassa rintamassa lounaaseen. Suomessa rengastettuja uuttukyyhkyjä on jäänyt runsaasti saaliiksi Ranskassa ja Espanjassa, missä kyyhkynmetsästys on suosittua. Kuten suomalaisia eläkeläisiä, sepelkyyhkyjä talvehtii Ranskan ja Espanjan lisäksi myös Portugalissa.

Äänet: Jan-Erik Bruun

Columba oenasColumba palumbuskyyhkytlinnun äänilinnunääniluonnonäänimuuttolintumuuttolintukalenterisepelkyyhkyuuttukyyhky

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.