Suomen susikannan hoitosuunnitelmassa päätettiin suden ”kannanhoidollisen metsästyksen” sallimisesta. Maa- ja metsätalousministeriön virkamies Sami Niemi vastaa Suomen Luonnon kysymyksiin.

Susikannan hoitosuunnitelmassa todetaan, että ”kannanlaskun keskeisimpänä syynä pidetään susien laitonta tappamista”. Sami Niemi, minkä logiikan mukaan lasku taittuu, kun tappaminen laillistetaan kannanhoidollisen metsästyksen nimissä?

Ne vahinkoperusteiset poikkeusluvat, joiden varassa susien aiheuttamien ongelmien hallinta on ollut vuodesta 2007, ovat osoittautuneet aivan liian kankeaksi menettelyksi. Niiden harvojen lupien odottaminen, joita Riistakeskus tai poliisi ovat myöntäneet, on aiheuttanut niin paljon tuskastumista, että laki on hyvin kattavasti otettu omiin käsiin.

Nyt meillä on ajatuksena pitää susi- reviirit toimivina ja elinkykyisinä. Kannanhoidollisella metsästyksellä pyritään antamaan ihmisille mahdollisuus metsästää sutta, yksi nuori yksilö siitä laumasta, minkä vaikutus lauman dynamiikkaan jää hyvinkin pieneksi.

Eikö pelkona ole, että lupasudet tulevat vain salakaatojen päälle?
No tietenkin tällainen pelko on. Tässä hoitosuunnitelmassa on nyt kyse kahden vuoden kokeilusta, jossa katsotaan, onko tällä vaikutusta. Jos näyttää, että laiton metsästys on kattavasti jatkunut, kyllä me joudutaan tekemään johtopäätökset vuoden päästä.

Kuinka paljon lupia voidaan myöntää tänä ja ensi talvena?
Susikannan hoitosuunnitelman yhteydessä lähti lausunnolle ministeriön asetus, jossa oltaisiin asettamassa suurimmaksi sallituksi saalismääräksi 29 sutta. Se vastaa sitä määrää, mikä oli lisääntyvien laumojen minimimäärä Rktl:n [Riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen] arviossa.

Susikantaa ei aiota harventaa suden takia, vaan koska ihmisillä on sutta kohtaan ahdistusta. Onko tämä oikea tapa purkaa väestön henkisiä paineita?
Meidän nähdäksemme tämä kannanhoidollinen metsästys on nyt se keino, jota kannattaa kokeilla. Poliisin tai Riistakeskuksen myöntämien vahinkoperustaisten lupien avulla ei ole tätä konfliktia kyetty purkamaan.

 

susisusikanta

Tunne luontosi, tue luonnonsuojelua

Suomen Luonnosta saat ajankohtaista luontotietoa ja
innostavia vinkkejä luonnonharrastukseen.
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.