Kainuun Elyn tiedot paljastavat Talvivaaran aloittavan vuoden 2014 pahoissa vesiongelmissa ja ympäristöluvan vastaisessa tilanteessa.

Elyn uudet tiedot osoittavat, että Talvivaaran kipsisakka-altaissa on yhä 1,5 miljoonaa kuutiota liuosta. Sitä on myös altaan lohkossa viisi, jonka piti olla lupamääräysten mukaan tyhjä tammikuun lopussa. Sitä on 3,3 metriä eli yli 600 000 kuutiota viitos- ja kuutoslohkon välisen penkereen yllä, vaikka kuutosen liuostaso piti laskea penkereen tasoon. Altaita ei ole lainkaan tarkoitettu vesimäiselle aineelle vaan paljon kiinteämmälle sakalle.

Tilanne on ympäristöluvan vastainen eli laiton, toteaa Kainuun Ely-keskus.

Se on myös vaarallinen, koska varoallas eli Kortelammen pato on melkein piripinnassa. Sinne mahtuisi hätätilassa 0,6 miljoonaa kuutiota ja tilaa pitäisi varata vielä lumensulamisvesille. Jos kipsisakka-altailla sattuisi iso vuoto, oltaisiin taas isoissa vaikeuksissa.

Talvivaaran etelän iso jätevesipato. Taustalla Ylä-Lumijärvi. Kuva Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio

Kortelammen pato kesäkuussa 2012. Kuva Mikko Maliniemi / Aviation Studio / Suomen Luonto

Kainuun Ely-keskus kehottaa  Talvivaaraa tyhjentämään altaan.

***

Yhtiön selitys sille, ettei allasta tätä ennen tyhjennettykään, on Elyn mukaan tällainen:

Talvivaaran mukaan kipsisakka-altaiden tyhjentämistä ei ole onnistuttu tekemään luvan mukaisesti, koska raffinaatin louhokseen johtamisen seurauksena kipsisakka-altaan tyhjennystä ei ole osittain samojen putkilinjojen vuoksi voitu tehdä suunnitellusti.

Selitys ei vaikuta hyvältä. Uskoisin että liuokselle ei ole paikkaa, koska yhtiö ei ole rakentanut ehjiä varasto-altaita. Raffinaattia eli hyvin väkevää kiertoliuosta varastoitiin avolouhokseen niin että sekin on ylärajalla. Kyse voikin olla jälleen varastotilan loppumisesta eikä putkilinjoista. Ehkä Talvivaaran on täytynyt valita jokin luparikkomuksen paikka, ja valinta osui kipsisakka-altaille.

Kokonaiskuvana on, että yhtiö on vuoden 2014 alussa samoissa vesiongelmissa kuin 2012 ja 2013. Edistystä ei näy, vaikka yhtiö sai luvat ison ylimääräisen jätevesimäärän laskuun.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Talvivaara

Tilaa Suomen Luonto

Suomen Luonto on ajankohtaisen ja innostavan luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.