38/365

Vihervarpunen on oikullinen lintu. Se on melko yleinen. Mutta sen kanta vaihtelee vuodesta toiseen hyvinkin suuresti. Myös muuton ajankohta ja talvehtijoiden määrä vaihtelevat paljon. Joskus vihervarpusia on runsaasti syksyllä ja talvella, joskus lintu on melkein kateissa.

Pieni ja terhakka vihervarpunen syö koivun ja kuusen siemeniä. Kun puiden siemensadot poikkeavat huomattavasti eri vuosina, se vaikuttaa myös vihervarpusen pesimäkantaan sekä talvehtivien lintujen määrään. Leuto talvi voi myös houkutella vihervarpusia jättämään muuttomatkan vaarat ja rasitukset väliin.

Juuri toteutetussa Birdlifen pihabongauksessa vihervarpusia havaittiin ennakkotietojen mukaan ainakin 241 pihalla tai havaintopaikalla ja yksilömäärä oli noin 1250. Se ei ole erityisen suuri määrä, mutta kertoo, että vihervarpusia on siis tänäkin talvena Suomessa. Vihervarpuset käyvät myös talviruokintapaikoilla.

Melko kantava kaunisääninen vihellys, joka toistuu tiheästi poukkoilevissa parvissa, kiinnittää huomion vihervarpuseen. Äänestään se on saanut hauskan vironkielisen nimensä: siisike.

Tässä talviruokintapaikalla otetussa kuvassa on vasemmalla keltasirkku vertailuksi, keskellä koirasvihervarpunen ja oikealla harmaampi naaras.

keltasirkkuvihervarpunenvuosi luonnossa

Tunne luontosi, tue luonnonsuojelua

Suomen Luonnosta saat ajankohtaista luontotietoa ja
innostavia vinkkejä luonnonharrastukseen.
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.