Luulin tietäneeni saukoista liki kaiken. Mutta ”luulo ei ole tiedon väärti”, ”oppia ikä kaikki” ja muut kliseet perään… Tänään minulle selvisi yksi uusi asia; erilainen saukkojen väylä talvisen merijään alle.

Suomessa saukkotutkimus on tehty lähes tyystin sisämaan vesistöillä. Muualla maailmassa taas vain harvalla alueelle on laajasti jäätyviä merialueita – eikä niillä harvoilla ole juurikaan saukkoja. Itämeren saukkojen käyttäytymisen tuntemus perustuu pääasiassa ennen 1960-lukua kertyneisiin kalastajien ja metsästäjien havaintoihin. 1970-luvulla saukot katosivat merialueilta.

Tiedetään, että saukot osasivat aikanaan käyttää jäätelien ja suurten railojen muodostamia koloja. Samoin on tunnettua, että vedenpinnan laskiessa, merijää jää karien varaan ja kivien viereen voi lohjeta saukoille sopivia väyliä veteen.

Saukot eivät osaa kairata jäätä norpan tavoin, vaan tarvitsevat suoran reitin avoveteen saalistamaan. Merialueet poikkeavat rajusti jokivesistä. Meriolosuhteiden talvisten saalistusmahdollisuuksien käytön hitaaseen uudelleen oppimiseen, siis saukkojen poikasilleen opettaman ”talvesta selviämisen kulttuurin” puutteeseen, lienee perustunut saukkojen hidas palaaminen Itämeren saaristoalueille. Nyt se kuitenkin on tapahtunut ja saukot lisääntyvät merialueella vuosi vuodelta.

Tänä talvena meriveden pinta on laskenut jo puolisen metriä jäätymisen alkuvaiheista. Tiheissä ruovikoissa jääkerroksia on varsien varassa lukuisia. Vuorottelevat jääkerrokset ja ilmaontelot muodostavat eristeen, jonka alle pakkanen ei pääse. Saukko taas pääsee helposti ruovikon laidasta ”sisään” ruokotunnelistoon, jonka pohjalla ei jäätä ole lainkaan.

Kun en merioloja niin hyvin entuudestaan tuntenut, niin pitihän oletuksen paikkansapitävyys myös testata; suksilla pääsi pätkän matkaa ruovikon sisälle, mutta holviston heikot jääkerrokset pettivät pian ja alla ei tosiaan ollut jäätä lainkaan. Suunnitelmallisesti sukset rapaan, eikä siitä sen kummempaa, mutta samalla hahmottui ruovikoiden riski asiaa ajattelemattomalle jäällä ulkoilijalle… Jos ei halua uimaan, niin kannattaa välttää ruovikoita!

Saukot saalistavat kesällä mielellään ruovikoissa, joissa pikkukaloja on helppo ahdistaa matalikoille. Ruovikoiden sisällä oleville kasoille, ruokopedeille (reed-bed), on myös mukava pysähtyä lepäilemään. Nämä ovat erityisesti poikueiden suosiossa. Mutta talvella ruokokasvusto siis mahdollistaa pääsyn jään alle. Ja talvi on hengissä selviämisen kannalta kriittinen aika, jolloin saukkoyksilön elämänkokemus ja taidot punnitaan.

järviruokomerijääsaukko

Tunne luontosi, tue luonnonsuojelua

Suomen Luonnosta saat ajankohtaista luontotietoa ja
innostavia vinkkejä luonnonharrastukseen.
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.