Talvivaara anoo oikeutta lisätä tämän vuoden vesistöpäästöjään 820 000 kuutiolla. Syynä se käyttää viimeisintä allasvuotoa. Jos anomus menee läpi,  vesistöjen sulfaattikuorma lisääntyisi vuodon seurauksena jopa neljällä-viidellä tuhannella tonnilla* (korjattu, kas. alempaa). Lisäksi nopeutettu ja laajentuva jätevesipäästö uhkaa puskea entisten vuotojen metallipitoista vettä liikkeelle järvien syvänteistä.

Talvivaaran uusi päästö uhkaa vesistöjä. Tämä tuli selväksi viimeistään eilen, kun varmistui, että yhtiö lisää vuotoa syynä käyttäen rajusti hetkellisiä jätevesipäästöjä etelään Vuoksen suuntaan ja ilmeisesti jonkin verran myös pohjoiseen. Koska lumen sulaminen ei ole vielä kunnolle käynnistynyt, suolapitoinen jätevesi saa valua eteenpäin väkevänä. Tällöin se syrjäyttää järvien pohjiin edellisestä vuodosta kertynyttä metallipitoista ja mahdollisesti vähähappista vettä aivan samoin kuin Itämerellä suolapulssi työntää syvännevettä tieltään.

Eilisen suurin uutinen oli kuitenkin, että Talvivaara haluaa nostaa onnettomuuden takia myös kokonaispäästöjä. Se pyytää Kainuun Ely-keskukselta oikeutta päästää 820 000 kuutiota uutta jätevettä Vuoksen  ja Oulujoen vesistöihin. Tämä jätevesi on arvioni mukaan erittäin sulfaattipitoista, koska lohko kakkosen purkautunut liuos vastaa annettujen tietojen mukaan marraskuun vuodon väkevyyttä. Näin sulfaattia olisi vielä ”puhdistetussa vedessä” noin viisi grammaa litrassa, jolloin lisäys sulfaattipäästöihin olisi aikaisempien laskelmien perusteella noin viisi tuhatta (korjattu miljoonasta) tonnia.

Alkuperäisessä luvassa jäteveden määrää ja samalla sulfaattipäästöjen määrää rajoitettiin. Syynä oli muun muassa vesistömallituksen jälkeen esiin noussut pelko uusien järvien suolaantumisesta ja metallipitoisten vesien liikkeelle lähtemisestä. Nyt tämä riski ollaan ottamassa.

Tämä ei ole välttämätöntä. Kortelammen padossa on tilaa sekä uudelle vuotoliuokselle että lumensulamisvedelle näin melko niukan lumen talvena.  Sulamiskausi sijoittuu Suomen ympäristökeskuksen ennusteen mukaan etupäässä toukokuuhun.

Nopealla aikavälillä on siten aikaa siirtää vuotoliuosta merkittävästi esimerkiksi avolouhokseen ennen lumien sulamista. Pitemmällä aikavälillä yhtiöllä on riittävästi aikaa puhdistaa jätevesi myös suoloista kalvosuodatuksella, sijoittaa jäännösliuos kasoille ja myös rakentaa uusia pitäviä altaita. Pohjoisen puolelle on lisäksi valmistumassa uusi iso turvapato, joka on hätätilanteessa kokonaan käytettävissä sulamiskauden mentyä ohi.

* Lukuun on päädytty seuraavasti. Lisäpäästöt ovat 820 000 tonnia. Pitoisuus on 5-6 grammaa litrassa. Jouduin korjaamaan luvusta ensin pilkkuvirheen ja sitten toisen kertoimen. Sulfaattipäästöjen toteutunutta puhdistustehoa ei ole ilmoitettu, joten luku voi olla yli- tai aliarvio.

 

Kainuun ely-keskusTalvivaara

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.