Suomen, Ruotsin ja Tanskan luonnonsuojeluliitot ovat kirjoittaneet avoimen kirjeen maidensa hallituksille hylkeiden metsästyksen lisäämistä vastaan.

Pohjolan luonnonsuojeluliitot kyseenalaistavat hylkeenmetsästyksen lisäämisen. Tutkimusten mukaan yleensä vain harvat hyljeyksilöt aiheuttavat ongelmia ammattikalastajille. Hylkeiden pyynti pitäisi kohdistaa näihin kalanpyydyksillä käyviin ongelmia aiheuttaviin yksilöihin.

Suomessa harmaahylkeen pyyntikiintiö on 1 050 ja Ahvenanmaalla 450 yksilöä vuodessa. Jos Ruotsissa aloittaisiin laajamittainen hylkeenmetsästys, pyyntilupien yhteismäärä voisi kasvaa kestämättömän suureksi.

Suomessa kalastajille maksetut hylkeiden sietopalkkiot ovat osoittautuneet toimiviksi. Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF ovat vastikään kirjoittaneet Euroopan unionin komissiolle ja suositelleet niiden jatkamista myös vuosina 2014-2020.

Hyljekantojen hoidossa on huomioitava, että kaikki Itämeren hyljelajit (norppa, halli ja kirjohylje) kärsivät ilmeisesti ympäristömyrkkyjen aiheuttamista terveyshaitoista. Tällä hetkellä Suomen merialueella arvioidaan elävän 4 000 itämerennorppaa ja 10 000 harmaahyljettä eli hallia.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että itämerennorppa luokiteltiin uhanalaiseksi viime syksynä ilmestyneessä Itämeren suojelukomission (HELCOM) Punaisessa kirjassa.

Lue lisää Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilta >>

Lue YM ja MMM Pohjoismaiden luonnonsuojelujärjestöjen kirje hylkeiden suojelusta 20.12. >>

hallihyljeItämerinorppaSuomen luonnonsuojeluliitto

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.