32/2020

Tehtävä: Opettele tuntemaan tiaiset.

Tässä on kuvat neljästä metsien tiaisesta: hömötiainen, töyhtötiainen, kuusitiainen ja lapintiainen, jonka voivat nähdä Lapin ja Koillismaan koululaiset. Lisäksi on kuvat pihalta tutuista talitiaisesta ja sinitiaisesta. Tutki erityisesti pään värejä ja kuvioita.

Sitten vähän kysymyksiä tiaisista: Paljonko painaa hömötiainen? Taustatiedoksi: lakupötkö painaa noin 20 grammaa. Vastaus: Hömötiainen painaa vain noin 12 grammaa!

Töyhtötiainen

Mikä on tiaisparvi? Vastaus: Tiaiset muodostavat syksyllä ja talvella tiaisparvia, joihin osallistuvat eri tiaislajit sekä lisäksi puukiipijä ja hippiäinen. Parvi antaa suojaa, kun on monta silmäparia tarkkailemassa esim., jos varpushaukka lentää lähellä. Tiaisparven linnut  tuntevat toistensa varoitusäänet. Usein on niin, että tiaisparven linnut ruokailevat eri kohdissa puuta, joku puun allakin.

Kuusitiainen

Tietoa: tiaiset kätkevät syksyllä paljon ruokaa (jyviä, hyönteisiä, hämähäkkejä ym.) kaarnanrakoihin tai naavan ja jäkälän suojaan ja muistavat jopa tuhansia kätköjä talvella.

Tiaiset elävät yleensä vuoden ympäri samassa metsässä eivätkä muuta talveksi pois. Osa sinitiaisista kuitenkin muuttaa yli meren, monet niistä siirtyvät myös merenlahtien suuriin ruovikoihin talveksi. Kuusitiaiset aina joskus valeltavat isoin joukoin syksyllä pitkällekin Eurooppaan.

Tiaiset pesivät koloissa, tiaisille voi tehdä myös linnunpönttöjä.

Kotitehtävä:

1. Kirjoita omin sanoin tiaisista muutama lause.

2. Kerro, mikä on sinun suosikkitiaisesi ja mikä siinä on erityisen kivaa.

Lapintiainen

Ja sitten vielä tutut tali- ja sinitiainen kuvissa:

Talitiainen

Sinitiainen

hömötiainenkuusitiainenlapintiainensinitiainentalitiainenTIAISPARVItöyhtötiainenvuosi luonnossaYmpäristöopin etätehtävä

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.